windturbine dichterbij gezien met shell-logo erop

Research and development

Rapporten & data

De onderzoeken richten zich op de lokale effecten van het windpark boven en onder water, maar ook op de omgeving van het park. Het totale onderzoeksprogramma is gestart tijdens de bouw in 2006 en liep tot 2012 en heeft zo onderzoek opgeleverd naar de gevolgen van het windpark voor het lokale milieu. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door onafhankelijke onderzoeksinstellingen. De rapporten en databestanden zijn verdeeld over verschillende thema’s hieronder.

Rules

Vergunningen

Voor de oprichting, exploitatie en uiteindelijke verwijdering van het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) zijn diverse vergunningen nodig. Alle benodigde vergunningen voor het OWEZ zijn afgegeven.

Technology and Innovation

Technologie

Het onderdeel Technologie richt zich op efficiëntie en kostenverlaging van windenergie op zee.

Performance data

Bedrijfsvoering

Onder bedrijfsvoering zijn alle rapporten te vinden met betrekking tot de prestaties van het Offshore Windpark Egmond aan Zee.

Biodiversity and ecosystem

Ecologie & Omgeving

Onder ecologie & omgeving zijn de rapporten te vinden met betrekking tot de onderzoeken naar de mogelijke impact van het offshore windpark op de natuur en omgeving.

Air and atmosphere

Meteogegevens

Hieronder staan de maandelijkse windgegevens gepubliceerd van de periode tussen juli 2005 en december 2010, alsmede de omschrijving hoe de windgegevens zijn verzameld.