Uw persoonsgegevens

Graag informeren wij u over de persoonsgegevens die over u kunnen worden verzameld door een vennootschap binnen de Shell Groep (‘Shell’), voor welke doeleinden deze gegevens kunnen worden verzameld en wat uw rechten zijn in dit verband.

Deze privacyverklaring kennisgevingen kunnen worden aangevuld met lokale/extra verklaringen. Deze privacyverklaringen zijn (waar relevant) ook beschikbaar in andere talen op de Shell-website van het betreffende land.

Heeft u vragen of punten van zorg met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem gerust contact met ons op; de contactgegevens vindt u in de privacyverklaring en op de Shell-website voor uw locatie.