Wind

Over

Het windpark Egmond aan Zee is het eerste grote windpark op zee dat in Nederland is gebouwd. De 36 turbines leveren duurzame elektriciteit voor meer dan 100.000 huishoudens.

De locatie van het park ligt 10 tot 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee. Het totale gebied van het park beslaat zo’n 27 km2. Bij helder weer is het park zichtbaar vanaf het strand. Bij het kiezen van deze locatie op zee is rekening gehouden met de belangen van andere gebruikers van de Noordzee zoals de visserij, recreatievaart, scheepvaart, zandwinning, militaire gebieden en olie- en gaswinning. Met name op het gebied van veiligheid zijn eisen gesteld aan het park zodat geen gevaarlijke situaties ontstaan voor de visserij en scheepvaart. Deze eisen hebben betrekking op de verlichting, kleurstelling, markering en gebruik van geluidssignalen zoals misthoorns.

Demonstratieproject

Offshore wind gaat een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van het energiesysteem. De kennis en ervaring die met dit offshore windpark is opgedaan is ingezet bij de verdere ontwikkeling van wind op zee als duurzame energiebron. Daarom heeft het (toen nog) Ministerie van Economische Zaken ten tijde van de tender het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) een demonstratieproject genoemd. Met het project is een investering van ruim € 200 miljoen gemoeid. De Nederlandse overheid ondersteunt het project op drie verschillende manieren: via de regeling Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie (MEP) en een investeringssubsidie volgens het CO2-reductieplan van het Ministerie van Economische Zaken. Tenslotte is de fiscale Energie Investerings Aftrek (EIA)-regeling van toepassing.

Geschiedenis

Shell en Nuon hebben in 2001 onder de naam NoordzeeWind hun plannen ingediend voor de bouw en exploitatie van het offshore windpark via de overheidstender voor wind op zee. 

In het voorjaar van 2002 is NoordzeeWind geselecteerd als winnende partij en in juli van dat jaar heeft NoordzeeWind de concessieovereenkomst met de overheid ondertekend voor de realisatie van het park.

In de daarop volgende jaren is het park verder ontwikkeld. Hierbij zijn de benodigde vergunningen verworven en is gewerkt aan bodemonderzoeken en windmetingen. Eind mei 2005 hebben Shell en Nuon de definitieve contracten ondertekend om samen het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) te realiseren. In 2006 zijn de bouwwerkzaamheden gestart en op 18 april 2007 is het park in bedrijf gesteld door (toen nog) prins Willem-Alexander. 

Over

Dit eerste Nederlandse offshore windpark was een belangrijke stap voor beide bedrijven om expertise op te doen in deze vorm van duurzame energie. 

Naar de Over pagina