Elektriciteit

Elektriciteitsproductie

Het begint bij de wind die de wieken (of rotorbladen) laat draaien, welke vastzitten aan de hoofdas. De draaiende beweging wordt in een tandwielkast versneld en drijft de generator aan (zoals een dynamo).

In de dynamo wordt de draaiende beweging omgezet in elektriciteit. Deze opgewekte stroom wordt door een transformator in de windturbine naar een hoog voltage gebracht. Vervolgens wordt de elektriciteit via een kabel naar land gebracht.

Het bovenste deel van de windmolen wordt de gondel genoemd. De tandwielkast, generator en transformator zitten samen in de gondel. Deze gondel is draaibaar op de toren bevestigd, zodat de molen altijd optimaal met zijn neus op de wind kan worden gericht. De rotorbladen van de windturbine kunnen meer of minder op de wind kunnen worden gericht. Op die manier kan het door de wind afgegeven vermogen worden geregeld. Door de bladen helemaal uit de wind te draaien kan de turbine ook worden stopgezet.

In de toren van de windmolen zit onderin een computer waarmee alle stuursignalen worden geregeld. Deze computer bepaalt of de turbine veilig kan draaien. Tenslotte is er aan land een computer waarmee op afstand de toestand van de turbine, zoals het afgegeven vermogen, kan worden bewaakt, maar ook in de regeling kan worden ingegrepen.

Onderhoud aan windturbines op zee

De windturbines hebben éénmaal per jaar onderhoud nodig. Dit onderhoud – inspecties, het eventueel preventief vervangen van componenten en het uitvoeren van eventuele reparaties – wordt uitgevoerd aan elke turbine door teams met minimaal twee windtechnici. De onderhoudsmedewerkers gaan per boot naar de windturbines. Om de periode van onderhoud te beperken, worden meerdere teams tegelijk ingezet.

Het onderhoud van de turbines bestaat o.a. uit het uitvoeren van inspecties, smeren van draaiende onderdelen en vervangen van slijtage onderdelen. Het onderhouden van een turbine kun je qua activiteiten vergelijken met het onderhouden van een auto. Een auto krijgt na ongeveer 20.000 km een onderhoudsbeurt. Die 20.000 kilometer is te vergelijken met 400 draaiuren van een windturbine.

In totaal kan een windturbine ongeveer 8760 uren per jaar draaien. Uiteraard is dit afhankelijk van de wind.

Naast het geplande onderhoud wordt de turbine ook bezocht wanneer een storing niet vanuit het kantoor op het land verholpen kan worden. Voor het oplossen van een storing wordt de turbine, om veilig te kunnen werken, bezocht door een team van 2 personen.

Het onderhoud van de fundaties van de windturbines, de zeekabels en het transformatorstation wordt een keer per jaar uitgevoerd. Dit onderhoud bestaat voornamelijk uit visuele inspecties en onderwater video-opnamen.

Over

Dit eerste Nederlandse offshore windpark was een belangrijke stap voor beide bedrijven om expertise op te doen in deze vorm van duurzame energie. 

Naar de Over pagina