windturbines midden van de zee in de rij

What will transport look like in 2040

NoordzeeWind is een joint venture van Vattenfall en Shell. Dit eerste Nederlandse offshore windpark was een belangrijke stap voor beide bedrijven om expertise op te doen in deze vorm van duurzame energie.

windturbine dichterbij gezien met shell-logo erop

Joint Ventures

Nuon/Vattenfall

Vattenfall is een van de grootste energieleveranciers van elektriciteit en warmte in Europa. We lopen voorop in de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. Tot 2019 heetten we Nuon. Inmiddels is onze naam Vattenfall, net zoals ons moederbedrijf. In Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland, Groot-Brittannië en Frankrijk werken we met 20.000 collega’s aan een duidelijk doel: een fossielvrij leven binnen één generatie realiseren.

wind fan with shell logo besides water

Joint Ventures

Shell

Shell is een van de grootste energieleveranciers ter wereld. Met een groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar meer en schonere energie toe. Shell wil deze energie leveren. Daarom hebben we naast onze bestaande bedrijfstakken in 2016 onze New Energies divisie opgezet die onze ervaring, partnerships en technische kennis verbindt om aan een duurzame toekomst te werken. De focusgebieden van deze divisie zijn nieuwe brandstoffen en duurzame stroom. In Nederland zal offshore wind, als bron van duurzame stroom en onderdeel van het toekomstig energiesysteem, een belangrijke rol spelen.

Meer over NoordzeeWind