Veertien schoolkinderen uit Egmond aan Zee hebben vandaag samen met Z.K.H. de Prins van Oranje het eerste Nederlandse windpark op de Noordzee officieel in gebruik gesteld. Met een gezamenlijke krachtsinspanning hebben zij de windmolens letterlijk aangeblazen, waardoor de schoonste elektriciteitscentrale van Nederland in gebruik is genomen. Het Offshore Windpark Egmond aan Zee is op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken gebouwd door Nuon en Shell.

De prestaties van het windpark – dat sinds het begin van dit jaar technisch operationeel is – zijn tot dusverre uitstekend. Mede dankzij het onstuimige weer in het eerste kwartaal met veel wind, is er meer dan 111 miljoen kilowattuur stroom geproduceerd. Dat is het jaarlijkse stroomverbruik van meer dan 33.000 huishoudens.

Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken zei tijdens de opening: ‘Mede door het demonstratiekarakter draagt dit windpark bij aan de verduurzaming van de energievoorziening. Direct door het voorkomen van de uitstoot van 140.000 ton CO2 per jaar en indirect door het onderzoekprogramma, dat is gericht op opdoen van kennis en ervaring die zal bijdragen aan innovaties. Zonder verdere inzet van windenergie op zee zullen de ambitieuze doelstellingen van dit Kabinet voor duurzame energie niet kunnen worden gehaald, daar ben ik van overtuigd. We moeten dus de vergunningverlening en subsidiëring gaan regelen, op een manier die leidt tot innovaties en kostprijsverlaging.’

Jeroen van der Veer, chief executive Shell: ‘Wij concentreren ons op de oplossingen van het klimaatprobleem. Windenergie is daarbij een van de opties. Aan ons de taak om nu zo snel mogelijk te bewijzen dat windenergie op zee een winstgevende business is, zodat we er verder in kunnen investeren.’

‘Projecten als deze tonen aan dat verduurzaming van de energievoorziening echt mogelijk is’, aldus Ludo van Halderen, Bestuursvoorzitter van Nuon. ‘Het is een kwestie van lange adem en de juiste beslissingen nemen, in samenspraak met de overheid. Dan komen we steeds dichter bij een zorgenvrije energievoorziening.’

Facts & figures Windpark

De bouw van het Offshore Windpark Egmond aan Zee is vele opzichten een voorbeeldproject.De constructie is veilig verlopen en binnen budget en op tijd opgeleverd. Het park bestaat uit 36 windmolens met een ontwerpcapaciteit van 108 Megawatt. Deze molens leveren een hoeveelheid stroom die overeenkomt met het gemiddelde jaarverbruik van meer dan 100.000 Nederlandse huishoudens. Met het project is een investering van ruim € 200 miljoen gemoeid. Het offshore windpark wordt beheerd door NoordzeeWind, het samenwerkingsverband van Nuon en Shell. Het windpark is gebouwd op initiatief van de Nederlandse overheid. Bouwcombinatie Egmond (BCE), een samenwerking van bouwbedrijf Ballast Nedam en windturbinefabrikant Vestas, was belast met de bouw van het windpark en de dagelijkse bedrijfsvoering.

Voor alle detailinformatie: www.noordzeewind.nl

Voor nadere informatie:
André Romeyn + 31 (0) 70 377 87 50