Ook het monitoring programma verloopt goed. De initiatiefnemer, het Ministerie van Economische Zaken, heeft het windpark aangewezen als demonstratieproject. De kennis en ervaring uit dit project dient mede om nieuwe projecten beter en goedkoper te kunnen ontwikkelen. Technische kennis, maar ook de effecten op de natuur worden in kaart gebracht. Het geluid van het heien tijdens de bouw bijvoorbeeld heeft niet tot blijvende effecten geleid op het zeeleven in en boven het water. Ook de komende jaren wordt er ecologisch onderzoek verricht naar de effecten op natuur en milieu. Acht onderwatermicrofoons vangen de geluidssignalen op van bruinvissen waarmee de bewegingen van deze zeezoogdieren worden gemeten. Twaalf zeehonden zijn met een zendertje uitgerust om hun gedrag te peilen en op tachtig plaatsen zijn bodemmonsters genomen om te kijken of en in hoeverre het bodemzeeleven verandert onder invloed van de molens. Daarnaast zijn er zijn in het windpark twee radars actief om vogelbewegingen te meten en het gedrag van trekvogels in kaart te brengen. Voor het technologisch onderzoek zijn twee windturbines uitgerust met instrumentatie, waarmee het gedrag van de turbine tot in detail wordt geregistreerd. Dit is van belang voor de verdere ontwikkeling van windturbines op zee.

Het windpark is een gesloten gebied voor alle scheepvaart, behalve voor onderzoeks- en onderhoudsschepen. Omdat er niet in het windpark mag worden gevist, is de verwachting dat bepaalde vissoorten het gebied als een rustplaats zullen beschouwen. Dit effect wordt ook gemeten.

Nuon en Shell hebben het tevens op zich genomen een breed publiek te informeren. In het centrum van Egmond aan Zee is in het gebouw van de VVV een informatiecentrum geopend dat op toegankelijke wijze informatie verschaft over het windpark. Het infocentrum is een groot succes. In de eerste dagen na de officieuze openstelling begin april hadden reeds meer dan vijfendertig honderd bezoekers dit Infocentrum NoordzeeWind bezocht.

Windpark

De bouw van het Offshore Windpark Egmond aan Zee is vele opzichten een voorbeeldproject. De constructie is veilig verlopen en binnen budget en op tijd opgeleverd. Het park bestaat uit 36 windmolens met een ontwerpcapaciteit van 108 Megawatt. Deze molens leveren een hoeveelheid stroom die overeenkomt met het gemiddelde jaarverbruik van meer dan 100.000 Nederlandse huishoudens. Met het project is een investering van ruim € 200 miljoen gemoeid. Het offshore windpark wordt beheerd door NoordzeeWind, het samenwerkingsverband van Nuon en Shell. Het windpark is gebouwd op initiatief van de Nederlandse overheid. Bouwcombinatie Egmond (BCE), een samenwerking van bouwbedrijf Ballast Nedam en windturbinefabrikant Vestas, was belast met de bouw van het windpark en zorgt voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Voor alle detailinformatie: www.noordzeewind.nl

Voor nadere informatie:
André Romeyn + 31 (0) 70 377 87 50