Terwijl nog wordt gebouwd aan het windpark, kunnen de eerste molens al stroom leveren. Het windpark wordt de komende maanden uitgebreid getest. Alle 36 windmolens zijn inmiddels geplaatst. Naar verwachting is het windpark eind dit jaar volledig in bedrijf en levert dan duurzame elektriciteit voor meer dan 100.000 huishoudens.

Offshore Windpark Egmond aan Zee is een innovatief concept. Zo behoren de turbines – met hun rotordiameter van 90 meter en vermogen van 3 Megawatt – tot de grootste ter wereld. De V90 windturbine van turbinebouwer Vestas is speciaal ontwikkeld voor omstandigheden op zee. De windmolens zijn onderhoudsarm, zeer bedrijfszeker en worden vanaf land bestuurd. Door toepassing van veel nieuwe ontwikkelingen is de testfase van dit windpark zeer intensief.

Tot eind van dit jaar worden verder afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Op de zeebodem, rondom de funderingspaal waarop de turbines zijn gebouwd, wordt een beschermende laag stortsteen gestort. Tegelijkertijd wordt de laatste hand gelegd aan elektriciteitsaansluiting tussen de overige windmolens en het transformatorstation op land in de buurt van Wijk aan Zee.

Offshore windenergie wordt een van de belangrijkste bronnen van duurzame energie in Nederland. Volgens het ministerie van Economische Zaken moet de duurzaamheidsdoelstelling in 2020 vooral komen van offshore wind en bio-warmte/kracht centrales (1). Het Offshore Windpark Egmond aan Zee wordt gebouwd als demonstratieproject op initiatief van de overheid en onderstreept de doelstelling van het Nederlandse energiebeleid om windenergie verder te ontwikkelen. Om de kansen en mogelijkheden voor deze nieuwe technologie in kaart te brengen is aan het project een uitgebreid onderzoeksprogramma gekoppeld. Dit programma brengt de effecten op het gebied van technologie en ecologie in kaart.

Windpark

Het Offshore Windpark Egmond aan Zee omvat 36 windmolens met een totale capaciteit van 108 Megawatt. Met deze molens kunnen meer dan 100.000 Nederlandse huishoudens van schone stroom worden voorzien. Door het windpark wordt jaarlijks de uitstoot van circa 140.000 ton kooldioxide (CO2) vermeden. Het offshore windpark wordt uitgevoerd door NoordzeeWind, een samenwerkingsverband van Nuon en Shell. Bouwcombinatie Egmond, een samenwerking van bouwbedrijf Ballast Nedam en windturbine fabrikant Vestas, neemt de constructie van het windpark voor haar rekening.

(1) Innovatie in het energiebeleid, Min EZ, april 2004

Meer informatie:

Woordvoerder NoordzeeWind, André Romeyn: 070 3778750