NoordzeeWind – een 50/50 joint venture van Shell en Nuon – heeft gisteren de bouwopdracht gegund aan Bouwcombinatie Egmond, een joint venture tussen de Nederlandse offshore aannemer Ballast Nedam en de Deense windturbinebouwer Vestas.

Voor de kust bij Egmond aan Zee komen 36 windturbines met een totaal vermogen van 108 Megawatt. Jaarlijks produceren de windmolens voldoende stroom voor de elektriciteitsbehoefte van meer dan 100.000 Nederlandse huishoudens. Het windpark levert vanaf eind 2006 de eerste duurzame stroom, die Nuon afneemt voor de Nederlandse markt. Met het project is een investering van ruim € 200 miljoen gemoeid.

Aan het project is een uitgebreid onderzoeksprogramma gekoppeld om kennis op te doen over windenergie op zee. Hierbij zal zowel naar natuur- en milieueffecten worden gekeken, maar ook naar technische aspecten zoals het gedrag van de turbines en de inpassing in het elektriciteitsnet. Dit helpt om kennis op te doen over het bouwen van grotere windparken verder op zee.

De Nederlandse overheid ondersteunt het project op drie verschillende manieren: via de regeling Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie (MEP) en een investeringssubsidie volgens het CO2 reductieplan van het ministerie van Economische Zaken. Tenslotte is de fiscale Energie Investerings Aftrek (EIA)-regeling van toepassing.

Ludo van Halderen, voorzitter Raad van Bestuur van Nuon: “De bouw van het windpark past in het beleid van Nuon om de energievoorziening te verduurzamen en de energieproductie in haar kernlanden Nederland, België en Duitsland te vergroten. Het offshore windpark Egmond aan Zee biedt Nederlandse klanten een nieuwe mogelijkheid om duurzame energie van eigen bodem te betrekken.”De eerste bouwactiviteiten zijn gepland voor eind 2005 en bestaan uit boringen onder het strand en de duinen bij Velsen voor de aanleg van de elektriciteitskabels naar het transformatorstation op het Corus-terrein. De funderingspalen van de windturbines worden in het voorjaar van 2006 geheid, waarna de windturbines worden geplaatst.

Achtergrondinformatie:

Technische specificaties
Windturbines 36 Vestas V90 (3 MW)
Vermogen 108 Megawatt
Afstand vanaf de kust 10 – 18 kilometer
Oppervlakte windpark 30 km2
Funderingspaal 30 meter in grond
Zeediepte 18 meter
Paallengte boven zeespiegel 70 meter
Maximale hoogte incl. rotor 115 meter
Diameter rotor 90 meter
Aantal rotorbladen 3
Elektriciteitstransport 3 x 34 kV onderzeese middenspanningskabels
Transformatie omvorming naar 150 kV hoogspanning
Aansluiting netwerk netwerk van Continuon Netbeheer
Aanvang bouw eind 2005
Oplevering en start productie eind 2006