Onderhoud stroomkabels op zee

C-Ventus voert de onderhoudswerkzaamheden uit aan de stroomkabels die in de zeebodem begraven liggen. Deze stroomkabels lopen vanaf de windturbines (die 10 tot 18 kilometer uit de kust staan) naar de kust van Velsen-Noord. Tijdens de werkzaamheden worden de kabels dieper in de zeebodem gebracht. C-Ventus start met de kabels die het verst uit de kust liggen.

Overlast

De werkzaamheden vinden plaats vanaf een werkschip op zee. Op het strand zal daar weinig tot niets van te merken zijn. Het schip is wel zichtbaar en de motoren kunnen eventueel op de achtergrond hoorbaar zijn als het schip dicht onder de kust ligt. Er kan gewoon in zee worden gezwommen, maar bijvoorbeeld kitesurfers, catamarans en vissersboten kunnen mogelijk enige hinder ervaren wanneer het werkschip dicht onder de kust zijn werkzaamheden moet uitvoeren. Zij worden verzocht op gepaste afstand (200 meter) om het werkschip heen te varen. De verwachting is dat de werkzaamheden eind augustus zijn afgerond (afhankelijk van het weer).