Eerder bleek uit inspecties dat in de fundering een kleine speling in verticale richting tussen funderingspaal en het transitiestuk is opgetreden. Vorig jaar zijn in december 3 funderingspalen gerepareerd. Samen met de Bouwcombinatie Egmond is gewerkt aan een reparatieplan voor de overige 33 funderingspalen, dat nu wordt uitgevoerd.

Het onderste gedeelte van de funderingspaal wordt volgestort met beton. Dit vormt een solide basis en voorkomt verdere verschuiving. Het schip wordt daarvoor onder andere uitgerust met beton silo’s en pompen. Naar verwachting wordt over enkele weken gestart met de werkzaamheden op zee.