Eerder bleek uit inspecties dat in de fundering een kleine speling in verticale richting tussen funderingspaal en het transitiestuk is opgetreden. Samen met de Bouwcombinatie Egmond is gewerkt aan een reparatieplan dat nu wordt uitgevoerd.

Bij drie turbines wordt het onderste gedeelte van de funderingspaal volgestort met beton. Dit vormt een solide basis en voorkomt verdere verschuiving. Het schip wordt daarvoor onder andere uitgerust met betonsilo’s en pompen. Naar verwachting wordt over enkele weken gestart met de werkzaamheden op zee.