De wethouder gaf aan dat het een fantastisch centrum is geworden en benadrukte de rol die het centrum kan spelen om kinderen te interesseren voor een duurzame toekomst. Ook Huub den Rooijen, directeur NoordzeeWind, noemde de belangrijke bijdrage die windenergie speelt bij het verduurzamen van de energievoorziening. VVV Directeur E.P. Oud gaf aan tevreden te zijn met de combinatie van Infocentrum en VVV kantoor in Egmond.
In de eerste 10 dagen mochten het infocentrum en de VVV zich verheugen in een record aantal bezoekers. Maar liefst 2000 mensen brachten een bezoekje! Het Infocentrum NoordzeeWind laat zien hoe het windpark is gebouwd en wat het effect is op de omgeving. Maar ook wordt uitgelegd hoe je energie opwekt en hoe windenergie werkt.
Het centrum bevindt zich in het VVV-kantoor van Egmond aan Zee, Voorstraat 82 a, en is gratis te bezoeken.