Het heien van de fundatiepalen veroorzaakt onder en boven water geluid. Dit zou voor vogels, met name duikende zeevogels, schadelijk kunnen zijn, maar ook vogels die boven water blijven zouden afgeschrikt kunnen worden. Tijdens drie hei-operaties waren wetenschappers van Imares en Nioz op zee om te bekijken hoe de zeevogels op het heien reageerden. Met een eigen schip voeren ze tijdens het heien in en buiten de locatie van het windpark en telden de aanwezige vogels. Doordat het heien pas half april begon waren duikende vogels op de locatie inmiddels niet of nauwelijks nog aanwezig. Deze vogels hebben dan onze wateren verlaten op weg naar hun broedgebieden. Meeuwen en sterns waren er wel, maar een relatie tussen hun gedrag en de hei-operaties blijkt er niet te zijn.