De bouw hiervan is in het najaar van 2005 gestart.  De bouw van het transformatorstation vordert gestaag. Momenteel wordt binnenin het gebouw de elektrische bekabeling aangelegd en de schakelapparatuur geïnstalleerd. Daarna zal de transformator worden geplaatst. Deze zorgt dat de elektriciteit naar 150 kV wordt getransformeerd.  Het transformatorstation is aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet van Continuon. Hiervoor is het net uitgebreid met een 7 kilometer lange ondergrondse hoogspanningskabel van het transformatorstation via Wijk aan Zee door Beverwijk naar het onderstation bij de Nuon elektriciteitscentrale in Velsen-Noord. Via het elektriciteitsnet komt de duurzaam opgewekte stroom straks bij u thuis.