Via het transformatorstation kan nu elektriciteit aan het landelijke elektriciteitsnet worden geleverd. Volgende stap in het elektrisch aansluiten van het windpark is het leggen van speciale offshore elektriciteitskabels in de zeebodem. Hiermee worden de windmolens met het transformatorstation verbonden. Deze kabels worden momenteel per schip vanuit Italiƫ naar Nederland vervoerd. Zodra het schip arriveert, kan worden gestart met het ingraven van de kabels in de zeebodem.