De aanleg van een kabel start met het trekken van het kabeleinde naar het strand vanaf het kabellegschip ‘Team Oman’. Het schip vaart daarna naar het windpark waarbij de kabel uitviert. Tegelijkertijd wordt de kabel ingegraven in de zeebodem, tot een diepte varierend van 1,5 tot ruim 3 meter. Tijdens het leggen tussen strand en windpark kruisen de kabels drie bestaande telecommunicatie kabels. Op deze kruispunten zijn vooraf betonnen matrassen gelegd ter bescherming van de telecommunicatie kabels. Achteraf worden ook deze nieuwe kabels afgedekt met matrassen. Alledrie de kabels hebben een lengte van ongeveer 15,5 kilometer. Op het strand ten zuiden van Wijk aan Zee wordt de kabel via buizen onder het duin naar het transformatorstation getrokken. Deze buizen zijn in het najaar van 2005 al onder het duin gelegd. Na aansluiting in het transformatorstation, kan het testen van de kabels beginnen.