Voordat de bouw begon en tijdens een aantal hei operaties is op nauwkeurig bepaalde posities vanaf een schip een onder watermicrofoon over boord gehangen. Een computer legde de signalen vast, zodat ze naderhand kunnen worden geanalyseerd.
De eigenschappen van de zeebodem zijn niet op elke windturbine positie hetzelfde. Daardoor is de energie nodig om de fundatiepaal in de grond te slaan, niet overal gelijk. De hei operaties waarbij is gemeten zijn zodanig gekozen dat bepaald kan worden welke invloed dit heeft op het geluidsniveau van het heien. Over de resultaten van het onderzoek voor de bouw en het onderzoek tijdens de bouw zullen aparte rapporten verschijnen. Die komen aan het einde van dit jaar uit. De volgende onder water geluidsmetingen worden uitgevoerd wanneer het park in bedrijf is. Uiteindelijk doel van het geluidsonderzoek is om vast te stellen welke invloed het geluid dat het windpark onder water maakt heeft op de dieren in de omgeving.