De bladen met een lengte van 45 meter, worden in Duitsland gemaakt en met een vrachtauto vervoerd. Dit uitzonderlijke transport gebeurt buiten de spitsuren om verkeershinder te minimaliseren. Rond middernacht komen de bladen op de locatie aan. De bladen worden drie hoog opgestapeld in rekken om later in elkaar te worden gezet. De gondels en masten worden per boot vanuit Denemarken aangevoerd. In juni start de opbouw van de torens & de turbines.