Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft daartoe een schaalmodel in werking gesteld van het type windmolen dat voor het windpark gebruikt gaat worden. Bij de start onderstreepte Minister Brinkhorst het maatschappelijke belang van de verduurzaming van de energievoorziening en het grote potentieel dat ons land heeft aan offshore windenergie. De ontwikkeling van dit potentieel kan volgens de minister een wezenlijke bijdrage leveren aan een meer duurzame energievoorziening. “Met de kennis en ervaring uit dit project, kunnen we die verdere ontwikkeling krachtig ter hand nemen. Dat demonstratiekarakter maakt dit offshore windpark Egmond van Zee, een initiatief van het EZ agentschap Senter Novem, mede zo bijzonder.”