Technology and Innovation

Technologie

Het onderdeel Technologie richt zich op efficiëntie en kostenverlaging van windenergie op zee.

Binnen het programma worden gegevens verzameld over:

 • Wind

  het (wind)klimaat op de locatie

 • Elektriciteit

  de elektriciteitsproductie en betrouwbaarheid van de windturbines

 • Vermogen

  de mate waarin het opgewekte vermogen kan worden voorspeld

 • Krachten

  optredende krachten in de windturbines

 • Onderhoud

  onderhoudsaspecten

 • Invloed

  de invloed op andere gebruiksfuncties ter plaatse zoals de scheepvaart

Rapporten

Kennis

NoordzeeWind heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van technologie, bedrijfsvoering en ecologie & omgeving.

Naar de Kennis pagina