Biodiversity and ecosystem

Ecologie & Omgeving

Onder ecologie & omgeving zijn de rapporten te vinden met betrekking tot de onderzoeken naar de mogelijke impact van het offshore windpark op de natuur en omgeving.

Filter rapporten per onderwerp

Voor de start van de bouw

Hieronder zijn de nulmetingen te vinden voor de start van de bouw van het Offshore Windpark Egmond aan Zee. 

Eindrapportage pelagische vis 

Eindrapport perceel 5 zeevogels

Eindrapport zeegzoogdieren 

Eindrapport demersale vis 

Eindrapport benthos 

Vissen

Hieronder zijn de rapporten te vinden met betrekking tot de impact van het offshore windpark op vissen.

Interim-rapport pelagische vis

Interim-rapport demersale vis

Verblijftijd kabeljauw en tong in het windpark

Eindrapport OWEZ vissen 

Publieke opinie & omgeving

Hieronder zijn de rapporten te vinden met betrekking tot de impact van het offshore windpark op de publieke opinie en de omgeving.

Risico’s voor de scheepvaart en gevolgschade

Rapport nulfase onderzoek publieke opinie

Rapport onderzoek publieke opinie zomer 2006

Rapport onderzoek publieke opinie 2007 

Rapport onderzoek publieke opinie 2008

Samenvattend

Dit onderzoek vat de resultaten van verschillende onderzoeken samen naar het effect van het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) op de fauna in en rondom het offshore windpark. 

Korte termijneffecten van een offshore windpark op verschillende faunagroepen 

Kennis

NoordzeeWind heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van technologie, bedrijfsvoering en ecologie & omgeving.

Naar de Kennis pagina