Het park ligt 10 tot 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee. Het totale gebied van het park beslaat zo’n 27 km2. Bij helder weer is het park zichtbaar vanaf het strand. Bekijk hier de exacte locatie.

Bij het kiezen van deze locatie op zee is rekening gehouden met de belangen en de veiligheid van andere gebruikers van de Noordzee zoals de visserij, recreatievaart, scheepvaart, zandwinning, militaire gebieden en olie- en gaswinning. Lees hier meer over veiligheid, visserij en scheepvaart.

LEES MEER

NoordzeeWind

Offshore Windpark Egmond aan Zee is gebouwd door NoordzeeWind, een joint venture van Vattenfall en Shell.

Geschiedenis

Vattenfall en Shell hebben in 2001 onder de naam NoordzeeWind plannen ingediend voor de bouw en exploitatie van het offshore windpark via de overheidstender voor wind op zee.