Close this ad

2012 Offshore Wind and Ecology Congress

October 11 & 12
Westergasfabriek
Amsterdam

Learn the latest on ecological effects of offshore wind farms!

  • Get the latest scientific knowledge on ecological effects of the Offshore Wind farm Egmond aan Zee
  • Meet and interact with international scientific experts, offshore wind industry, government, ngo's and agencies
  • Learn about effects on fish, birds, marine mammals and benthos

Register now! 2 day ticket €200,-
 
 

Wie

Noordzeewind

Noordzeewind

NoordzeeWind is een samenwerkings- verband tussen energiebedrijf Nuon en energiebedrijf Shell. NoordzeeWind is speciaal voor de ontwikkeling, bouw en beheer van het Offshore Windpark Egmond aan Zee opgezet. Beide bedrijven onderschrijven het belang van het verduurzamen van de energievoorziening. Daarbij speelt de ontwikkeling van windenergie een belangrijke rol.

Samen beschikken Nuon en Shell over de benodigde expertise om dit eerste Nederlandse offshore windpark succesvol te ontwikkelen, bouwen en beheren.

Nuon

Nuon is een toonaangevende energieonderneming, die met elektriciteit, gas, warmte en aanvullende diensten klanten bedient in Nederland en België. Daarbij streeft Nuon naar een energievoorziening die milieu en leefomgeving zo min mogelijk belast. Bijvoorbeeld door te investeren in nieuw duurzaam productievermogen en door groene energie te leveren aan haar klanten.

Shell

Shell is een van de grootste energieleveranciers ter wereld, met klanten in meer dan honderdveertig landen. Wij zijn een van de marktleiders op het gebied van brandstoffen en smeermiddelen, met producten als Shell V-Power benzine Shell V-Power diesel en Shell Helix motorolie. Naast deze traditionele producten werken we ook actief aan de energievoorziening van morgen. We doen dit vanuit de overtuiging dat het ontwikkelen van een schone en betrouwbare energievoorziening een belangrijke taak is voor de energiesector. Immers, steeds vaker worden we geconfronteerd met problemen zoals klimaatverandering, slechte luchtkwaliteit in stedelijke gebieden, en de beperkte beschikbaarheid van energiereserves. Hoewel olie en gas voorlopig nog lang niet op zijn, en we er nog vele tientallen jaren gebruik van zullen maken, zullen duurzame bronnen steeds belangrijker worden. Dit is een van de conclusies uit de analyse van “energie scenario’s” die we regelmatig uitvoeren.

Bouwcombinatie Egmond

Het windpark is gebouwd door Bouwcombinatie Egmond. Dit is een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam en de Deense windmolenbouwer Vestas. Ballast Nedam kent een lange geschiedenis wat betreft offshore windenergie en is de enige partij die in Nederland windturbines in het water heeft geplaatst. Daarnaast is Ballast Nedam betrokken bij offshore windparken in het buitenland en neemt Ballast Nedam actief deel aan Research & Development projecten op het gebied van offshore windenergie. Ballast Nedam: www.offshore-energy.nl

Vestas is de grootste windturbinebouwer ter wereld en heeft al in meerdere landen offshore windturbines geplaatst. Vestas: www.vestas.com

Bouwcombinatie Egmond heeft alle know-how en ervaring in huis om het project Offshore Windpark Egmond aan Zee succesvol te laten verlopen.

Overheid

De Nederlandse overheid wil de energievoorziening verduurzamen. Zij streeft naar een bijdrage van 10% duurzame energie van de totale energievraag in 2020. Daarbij is windenergie op land en op zee een belangrijke vorm van duurzame energieopwekking. Het offshore windpark Egmond aan Zee is een eerste stap voor windenergie op zee. Vanuit de overheid is ook nadrukkelijk de bedoeling om de kennis en ervaring uit dit project in te zetten bij de toekomstige ontwikkeling van windenergie als duurzame energiebron. Daarvoor wordt een uitgebreid onderzoekprogramma door NoordzeeWind uitgevoerd. Dit onderzoek is deels door het Ministerie van Economische zaken gefinancierd.