Close this ad

2012 Offshore Wind and Ecology Congress

October 11 & 12
Westergasfabriek
Amsterdam

Learn the latest on ecological effects of offshore wind farms!

  • Get the latest scientific knowledge on ecological effects of the Offshore Wind farm Egmond aan Zee
  • Meet and interact with international scientific experts, offshore wind industry, government, ngo's and agencies
  • Learn about effects on fish, birds, marine mammals and benthos

Register now! 2 day ticket €200,-
 
 

Project

Vergunningen

Vergunningen

Voor de oprichting, exploitatie en verwijdering van het Offshore windpark Egmond aan Zee (OWEZ) zijn diverse vergunningen nodig. Een aantal vergunningen zorgt voor de bescherming van het milieu en de waterstaatswerken. Door voorschriften in de vergunningen wordt bereikt dat een doelmatig en veilig gebruik van de zee wordt gewaarborgd en mogelijke negatieve effecten op het milieu worden voorkomen.

De belangrijkste vergunningen voor het park en de kabels op zee zijn de vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) en de milieuvergunning. Bij de aanvraag voor deze vergunningen is een Milieu effect rapport (MER) meegestuurd. In dit rapport zijn de te verwachten effecten van het OWEZ op het milieu beschreven. Op basis van dit rapport heeft het bevoegde gezag (de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) de vergunningen afgegeven.
Lees meer >>

Project-Vergunning-Type1