Close this ad

2012 Offshore Wind and Ecology Congress

October 11 & 12
Westergasfabriek
Amsterdam

Learn the latest on ecological effects of offshore wind farms!

  • Get the latest scientific knowledge on ecological effects of the Offshore Wind farm Egmond aan Zee
  • Meet and interact with international scientific experts, offshore wind industry, government, ngo's and agencies
  • Learn about effects on fish, birds, marine mammals and benthos

Register now! 2 day ticket €200,-
 
 

Project

Compensatieplan

Project-compensatie-type3a
Project-compensatie-type3b

Compensatieplan

In de Planologische Kernbeslissing Near ShoreWindpark (PKB NSW) is door de overheid bepaald dat de initiatiefnemer een voorstel voor compensatie van mogelijke nadelige effecten op de natuurwaarden opstelt. NoordzeeWind heeft hiervoor eind 2004 het Compensatieplan Natuurwaarden ingediend. Begin 2005 is dit plan goedgekeurd door de betrokken Ministeries.

Het Compensatieplan is in samenwerking met de overheid, natuur- en milieuorganisaties en NoordzeeWind tot stand gekomen. In totaal omvat het plan zes maatregelen ter verbetering van natuur- en milieuwaarden.
Lees meer >>