Close this ad

2012 Offshore Wind and Ecology Congress

October 11 & 12
Westergasfabriek
Amsterdam

Learn the latest on ecological effects of offshore wind farms!

  • Get the latest scientific knowledge on ecological effects of the Offshore Wind farm Egmond aan Zee
  • Meet and interact with international scientific experts, offshore wind industry, government, ngo's and agencies
  • Learn about effects on fish, birds, marine mammals and benthos

Register now! 2 day ticket €200,-
 
 

Technologie

Technologie

Technologie

Aan het Offshore windpark Egmond aan Zee is een uitgebreid Monitoring- en Evaluatieprogramma (NSW-MEP) gekoppeld om kennis en ervaring op te doen op het gebied van techniek, economie, natuur, milieu en gebruiksfuncties.
Het onderdeel Technologie richt zich op effici├źntie en kostenverlaging van windenergie op zee.
Binnen het programma worden gegevens verzameld over:

  • het (wind)klimaat op de locatie,
  • de elektriciteitsproductie en betrouwbaarheid van de windturbines,
  • de mate waarin het opgewekte vermogen kan worden voorspeld,
  • optredende krachten in de windturbines,
  • onderhoudsaspecten,
  • de invloed op andere gebruiksfuncties ter plaatse zoals de scheepvaart.

Het programma wordt uitgevoerd tijdens de bouw in 2006 en in de jaren 2007 tot en met 2009. In 2012 zal een samenvattend rapport over de eerste vijf jaren bedrijfsvoering worden gepubliceerd.

Meetmast

Om destijds al voorafgaand aan de bouw van het windpark diverse data te verzamelen werd een mast op zee geplaatst.
Windsnelheden en richting worden op drie verschillende hoogten gemeten. De hoogste anemometer zit op het niveau van de tiphoogte van de windturbine. Hierdoor heeft de meetmast een hoogte van 116 meter boven het gemiddelde zeeniveau.
Ook de luchttemperatuur, vochtigheid en regenval en stroomsnelheid onder water worden gemeten. Deze gegevens worden via het mobiele telefoonnetwerk naar de kust gezonden.
Voor de meetapparatuur voorziet de meetmast in zijn eigen stroom door middel van zonnepanelen en kleine windmolens. Tijdens de bouw van het park wordt de meetmast aangesloten op de dichtstbijzijnde windmolen, en in het controle systeem van het windpark geïntegreerd.

Resultaten

De resultaten van het NSW-MEP Technologie zijn deels algemeen toegankelijk en te downloaden via deze website. Deze resultaten zijn ook via de overheid te verkrijgen.

Een deel van de NSW-MEP Technologie resultaten zijn vertrouwelijk. Per aanvraag wordt beoordeeld of deze gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld.
Nadere informatie is te verkrijgen via mep-manager@noordzeewind.nl