Close this ad

2012 Offshore Wind and Ecology Congress

October 11 & 12
Westergasfabriek
Amsterdam

Learn the latest on ecological effects of offshore wind farms!

  • Get the latest scientific knowledge on ecological effects of the Offshore Wind farm Egmond aan Zee
  • Meet and interact with international scientific experts, offshore wind industry, government, ngo's and agencies
  • Learn about effects on fish, birds, marine mammals and benthos

Register now! 2 day ticket €200,-
 
 

Kennis

Ecologie & omgeving

Ecologie & omgeving

Aan het Offshore windpark Egmond aan Zee is een uitgebreid Monitoring- en Evaluatieprogramma (NSW-MEP) gekoppeld om kennis en ervaring op te doen op het gebied van techniek, economie, natuur, milieu en gebruiksfuncties.
Het onderdeel Ecologie & omgeving richt zich op de lokale milieu effecten boven en onder water en op de omgeving van het windpark. Er wordt onderzocht hoe mensen aan de kust het windpark beleven en wat de invloed is op vogels, zeezoogdieren, vis en het bodemleven.

Voor de bouw van het windpark heeft de Nederlandse overheid al uitgebreid onderzoek op de locatie laten doen. De resultaten zijn beschikbaar via deze website en via de website die de overheid hiervoor heeft gemaakt.

Na oplevering van het windpark voert NoordzeeWind gedurende twee tot vijf jaren een vergelijkbaar programma uit en kunnen conclusies worden getrokken over de gevolgen van het windpark voor het lokale milieu. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijke wetenschappelijke instituten.
Een samenvatting van het Ecologie programma is hier te downloaden: Overview MEP E.PDF
Het NSW-MEP Ecologie wordt voor het grootste deel uitgevoerd tijdens de bouw en in de jaren 2007 en 2008. Het onderzoek aan het bodemleven zal plaats vinden in 2007 en 2012.

Resultaten

De eerste resultaten van het NSW-MEP Ecologie & omgeving zijn medio 2006 beschikbaar gekomen. De rapporten met de resultaten worden via deze website beschikbaar gesteld. De resultaten zijn ook te vinden via de website van de Nederlandse overheid.

Kennis-Eco-Type-2b