Close this ad

2012 Offshore Wind and Ecology Congress

October 11 & 12
Westergasfabriek
Amsterdam

Learn the latest on ecological effects of offshore wind farms!

  • Get the latest scientific knowledge on ecological effects of the Offshore Wind farm Egmond aan Zee
  • Meet and interact with international scientific experts, offshore wind industry, government, ngo's and agencies
  • Learn about effects on fish, birds, marine mammals and benthos

Register now! 2 day ticket €200,-
 
 

Elektriciteit

Onderhoud

onderhoud1

Onderhoud aan windturbines op zee

De windturbines hebben éénmaal per jaar onderhoud nodig. Dit onderhoud wordt gepland in periodes dat het minder waait. Op die momenten is het windpark via zee het beste te bereiken en hebben we het minste opbrengstverlies.
Per windturbine wordt het onderhoud uitgevoerd in 2 dagen met een team van 3-4 personen. De onderhoudsmedewerkers gaan per boot naar de molens. Om de periode van onderhoud te beperken, worden meerdere teams tegelijk ingezet.

Het onderhoud van de turbines bestaat o.a. uit het uitvoeren van inspecties, smeren van draaiende onderdelen en vervangen van slijtage onderdelen. Het onderhouden van een turbine kan je qua activiteiten vergelijken met het onderhouden van een auto. Een auto krijgt na ongeveer 20.000 km een onderhoudsbeurt. Die 20.000 kilometer is te vergelijken met 400 draaiuren van een windturbine.

In totaal kan een windturbine ongeveer 8760 uren per jaar draaien. Uiteraard is dit afhankelijk van de wind.

Naast het geplande onderhoud, is de verwachting dat een turbine 3 tot 4 keer per jaar moet worden bezocht voor het verhelpen van een storing. Voor het oplossen van een storing wordt de turbine, om veilig te kunnen werken, bezocht door een team van 2 personen.
Het onderhoud van de fundaties van de molens, de zeekabels en het transformatorstation substation wordt een keer per jaar uitgevoerd. Dit onderhoud bestaat voornamelijk uit visuele inspecties en onderwater video opnamen.