Close this ad

2012 Offshore Wind and Ecology Congress

October 11 & 12
Westergasfabriek
Amsterdam

Learn the latest on ecological effects of offshore wind farms!

  • Get the latest scientific knowledge on ecological effects of the Offshore Wind farm Egmond aan Zee
  • Meet and interact with international scientific experts, offshore wind industry, government, ngo's and agencies
  • Learn about effects on fish, birds, marine mammals and benthos

Register now! 2 day ticket €200,-
 
 

Bouw

Locatie

Locatie

Het Offshore Windpark Egmond aan Zee ligt 10 tot 18 kilometer uit de Nederlandse kust ter hoogte van Egmond aan Zee. Bij helder weer zijn de molens vanaf het strand te zien.
Bij het kiezen van deze locatie op zee is rekening gehouden met de belangen van andere gebruikers van de Noordzee zoals de visserij, recreatievaart, scheepvaart, zandwinning, militaire gebieden en olie- en gaswinning.
Met name op het gebied van veiligheid zijn eisen gesteld aan het park zodat geen gevaarlijke situaties ontstaan voor de visserij en scheepvaart. Deze eisen hebben betrekking op de verlichting, kleurstelling, markering en gebruik van geluidssignalen zoals misthoorns.
Op twee molens worden zogenaamde steunradars geplaatst. Dit is om schaduwwerking in het dekkingsgebied van de walradar in IJmuiden te voorkomen. Voor de veiligheid van de luchtvaart worden op het dak van de windmolens naar boven schijnende rode obstakellichten geplaatst. Deze verlichting is vanaf de kust niet of nauwelijks te zien.

Veiligheidszone

Om te voorkomen dat onveilige situaties ontstaan en dat schade ontstaat aan de windmolens is een veiligheidszone ingesteld. Deze veiligheidszone is 500 meter. Dit is ook gebruikelijk bij olie- en gaswinningplatforms. Het windpark is op de zeekaarten inclusief de veiligheidszone weergegeven. De instelling van deze veiligheidszone betekent dat het windpark met de zone van 500 meter daaromheen gesloten is voor alle scheepvaart. Alleen onderhoudsschepen van NoordzeeWind en schepen in opdracht van de overheid mogen deze veiligheidszone betreden. Ook voor schepen die onderzoek doen voor het Monitorings- en Evaluatieprogramma geldt een uitzondering.
Tijdens de bouw werd het gebied van het windpark gemarkeerd met boeien. Met de kustwacht en het gemeentelijk havenbedrijf zijn werkafspraken gemaakt over de markering, bewaking en handhaving van de veiligheid tijdens de exploitatie van het windpark.

Bouw-locatie-type2